על המכללה

המכללה הרטרופרוגרסיבית פועלת להנצחת משנתו של פרבהוג’י עבור הדורות הבאים. צוות המכללה מורכב מתלמידים מונסטיים ישירים של פרבהוג’י, שלאחר עשרות שנים של לימוד בהדרכתו, הגיעו לדרגת מאסטרים. בהתחשב  בקשת הנושאים הרחבהאליה מתייחס פרבהוג’י, פרשנויותיהם המעמיקות של מאסטרים אלה חיוניות על מנת לסייע לציבור להגיע להבנה מעמיקה יותר של ספריו והרצאותיו.

למרות שלא ביקש למשוך תלמידים, נענה פרבהוג’י, במשך 15 שנים (2010-1995), לבקשותיהם של מספר אנשים אשר ביקשו להיות תלמידים מונסטיים שלו. אלה, אשר בחרו לראות בפרבהוג’י את המאסטר הרוחני שלהם, קיבלו מרצונם נדר עניות, ומקדישים את חייהם לתרגול רוחני (sādhanā), דבקות דתית (בהקטי) ושירות חסר אנוכיות (סווה). פרבהוג’י אינו מקבל יותר תלמידים חדשים, אך הוא ממשיך להדריך , קבוצה קטנה זו של תלמידים וותיקים, המשתייכים למסדר המונסטי”Ramakrishnananda” שייסד.

קבוצה זו של תלמידים וותיקים, הנמצאים עדיין תחת חסותו, משקפת את המשכיותה ומורשתה של משנתו. צמצום מעגל התלמידים לא הפחית מעומק הדרכתו; ואף להיפך, הדבר איפשר לו מיקוד גדול יותר באלה שנותרו מחוייבים למשנתו מאז הקמת המסדר. קבוצה קטנה זו, של תלמידים וותיקים המלווים  את המאסטר שלהם במשך שלושים שנה בממוצע, הקדישה זמן זה ללימוד אינטנסיבי ולתרגול הדרכים הרוחניות המרובות בהן פסע פרבהוג’י. כל אחד מן התלמידים הללו קיבל הדרכה ישירה מפרבהוג’י, תוך שהוא מטמיע ומשלב בתרגול האישי שלו כל אחת מן הדרכים שנחקרו על ידו.

חשוב להדגיש שאין בכוונתם של המורים במכללה לכפות את פרשנויותיהם למשנתו של פרבהוג’י כאמיתות מוחלטות. תפקידם הוא יותר כמנחים המציעים נקודות מבט אישית על השקפות  אלו. מתודולוגיה זו מזמינה את התלמידים לא לקבל מידע באופן פסיבי, אלא להפעיל שיקול דעת בוגר וביקורתי, דבר המהווה אלמנט מהותי בהתפתחות רטרופרוגרסיבית אמיתית. יש לקוות שבעזרת  עיונים אלה המשתתפים בשיעורי המכללה יְפַתְּחוּ פרשנויות ומסקנות משלהם. יוזמה זו מטפחת סביבה נרחבת, בה ההבנה נתפסת כתהליך שיתופי והתפתחותי, ולא כקבלה של אמת בלתי משתנה ומוחלטת המתקבלת מתוקף סמכותו של המורה.